A máme dohodnutý termín.  Termín podzimního Kreativního Znojma je 25. - 26.11.2023. Těšíme se na Vás

KREATIVNÍ ZNOJMO je veletrh tvoření a kreativity. První Kreativní Znojmo se konalo v dubnu 2016. Cílem veletrhu je přivést k tvoření co nejširší veřejnost a upoutat její pozornost na jiné činnosti, odpoutat od televizorů, mobilů a počítačů. Ukázat dospělým, že i jinou formou mohou trávit čas s dětmi. Akce je zaměřená na všechny věkové kategorie. I těm starším připomene různé techniky ručních prací, kterým se věnovali dříve a mohou tak zavzpomínat a znovu si vše připomenout. Na veletrh Kreativní Znojmo jezdí vystavovatelé z celé České republiky. Často se zde setkáte s technikami, které vidíte v televizi a nebo na internetu. Většina vystavovatelů má na veletrhu dílničky a na nich si můžete jednotlivé techniky, pod jejich dohledem a radami vyzkoušet a odnést si domů vytvořený výrobek a spousty nových zkušeností. Kreativní Znojmo otevírá svoje dveře 2x do roka, jednou na jaře a po druhé na podzim.

Spolupráce